Behandlingar

Alla hästar är olika i sina förutsättningar att utföra det arbete vi önskar och därför anpassas behandlingen efter just din hästs behov för att kunna bygga upp och bibehålla en hållbar kropp oavsett träningsnivå, gren eller tidigare skadehistorik.

Före och efter behandling

Före behandling

Tänk på att hästen ska vara ren och torr inför behandlingen och att den gärna ska ha fått varva ner i boxen en stund innan. Vid första besöket är det också bra om hästen inte motionerats innan utan att jag får känna på muskulaturen ”kall”. Meddela mig om eventuell sjukdomshistoria och om ni har journaler från tidigare veterinärbesök kan dessa vara bra att ta med till behandlingstillfället, särskilt om mitt besök görs som en uppföljning av veterinärbesöket.

Under behandling

Ett behandlingstillfälle tar ca 1,5 timme. Vi börjar med att gå igenom era upplevda problem, allmän information om hästen, dess tidigare sjukdomshistoria med mera. Därefter tittar jag på hästen i rörelse på rakt och böjt spår och palperar igenom hästen. Utifrån vad jag hittar anpassar jag behandlingen och behandlar det jag hittat varefter jag tittar på hästen i rörelse igen.

Obs! Elektroterapin har 96h karens!

Efter behandling

Efter behandlingen vill hästen promeneras minst tio minuter för att bli av med slaggprodukter ”lossnat” under behandlingen och för att öka cirkulationen. Den behöver också fri tillgång på vatten och om den verkar trött kan den gärna få stå i boxen en stund innan den går ut i hagen igen.

Dagen efter behandlingen är det bra om hästen får ta det lite lugnare. Gärna gå en längre promenad utan ryttare på ryggen då den kan vara lite trycköm efter behandlingen. Hur hästen reagerar dagen efter är individuellt och påverkas också av vad hästen behandlats för och om den är van vid att få den här typen av behandling.

Massage

Genuin Svensk Hästmassage är en djupgående massageform. Behandlingsformen är effektiv för att underlätta återhämtningen i musklerna efter ett hårt träningspass, en tävling efter vid rehabiliteringen efter en skada. Det är också en väldigt bra massage för att underhålla frisk muskulatur och bibehålla eller öka hästens prestation samt undvika och förebygga skador.

Massageformen har bland annat effekt på

 • Öka blodcirkulationen
 • Effektivisera rehabiliteringsperioden efter en skada
 • Åtgärda rörelsestörningar orsakade av spänd muskulatur
 • Hjälpa kroppen ta hand om slaggprodukter
 • Avslappnande effekt – återställer muskler till normal tonus

Massagen bygger på tre grundprinciper:

 1. Provokation – för att öka genomblödningen i muskeln
 2. Töjning – muskelfibrerna töjs och sträcks för att återfå dess spänst och smidighet
 3. Dränage – muskeln dräneras för att hjälpa kroppen arr föra bort och hjälpa lymfsystemet ta hand om de slaggprodukter och den vätska som frigjorts under massagen.

Efter massagen stretchas de behandlade områdena.

Elektroterapi

Elektricitet är en energiform som kan påverka levande vävnad på cellnivå då elektroterapin behandlar med samma elektriska spänning som finns naturligt i hästens kropp. Elen påverkar kroppens retbara celler; nerver och muskulatur, och genom att kunna behandla på cellnivå kan man uppnå bättre och mer bestående resultat än med bara massage.

Elektroterapin är en effektfull behandlingsmetod på flera sätt

 • Smärtlindrande effekt – elektrisk värktablett
 • Ökad blodcirkulation
 • Avslappnande effekt – återställer muskler till normal tonus
 • Återställer muskelns pH-balans
 • Stimulerar cellförnyelse och cellens ämnesomsättning och tillförseln av syre och näring till cellen
 • Flytta svullnader/ödem
 • Stimulera lymfsystemet för att underlätta kroppens slagghantering
 • Bromsa/stoppa utvecklingen av överben
 • Stimulera läkningen av skadad muskulatur, senor, gaffelband, inflammation etc

Elektroterapi har 96h tävlingskarens.

Stretching

Stretching är en behandlingsmetod där muskeln sträcks ut och hålls kvar i det uttöjda läget. Det är mer ansträngande för en muskel att länga sig än att korta sig. Genom att hjälpa muskeln tillbaka till normalläge kan vi minska obalanser mellan olika muskelgrupper. När musklerna kortas blir hästens rörelser inte lika mjuka och leder och andra strukturen kan påverkas negativt genom exempelvis överansträngning eller felbelastning.

Stretching har flera effekter på muskeln

 • Blodcirkulationen ökar
 • Slaggprodukter med mera kan transporteras bort
 • Avslappnande effekt – återställer muskler till normal tonus
 • Nervkontakten mellan hjärna och muskeln effektiviseras
 • Muskelns rörlighet förbättras

Kinesiologitejp

Kinesiologitejp är ett hjälpmedel i träningen som kan användas både i stimulerande, stabiliserande och avslappnande syfte beroende på vilken effekt vi vill uppnå med behandlingen. Tejpen är elastisk och sitter 1-5 dagar beroende på placering och töjning.

Tejpens effekter

 • Smärtlindrar – kan dämpa kroppens smärtsignaler och hur kroppen uppfattar smärtsignaler
 • Dämpar svullnad och inflammation – tejpen lyfter huden från muskel och fascia vilket ökar blodgenomströmningen samtidigt som lymfsystemet lättare kan ta hand om slaggprodukter
 • Normalisera muskelspänningar – kan aktivera inaktiva muskler och lugna överaktiva muskler beroende på hur tejpen placeras och med vilken spänning. Detta kan underlätta för kroppen att arbeta liksidigt, öka kroppsmedvetenheten och koordinationen samt hjälpa kroppen att läka rätt
 • Stabiliserande – kan stabilisera skadade leder, senor och gaffelband under läkningen (här får man även effekten att svullnad minskar och blodgenomströmning i området ökar)
 • Korrigera felaktig hållning

Beroende på din hästs behov kan man tejpa områden efter en behandling för att förstärka effekten av behandlingen, tejpa före ett träningspass för att optimera träningen eller efter ett träningspass eller en tävling för att hjälpa kroppen att göra sig av med slaggprodukter.