Slowfeed-nät

Slowfeed-nät har blivit populärt hos många. Den stora fördelen är så klart att det förlänger hästens ättid och den kan småäta lite hela tiden – hästen är skapt att äta en stor del av dygnet. Men det finns också flera nackdelar. Sättet hästen äter ur ett slowfeed-nät resulterar i ett onaturligt rörelsemönster där framförallt nackmusklerna tar skada, vissa hästar kan bli stressade då de inte får loss tillräckligt med mat tillräckligt fort och vissa har även fått överslitningsskador på framtänderna.