Utbildning

För att en häst ska kunna prestera och må bra i sin miljö behöver vi ha en förståelse för dess förutsättningar samt fysiska och mentala behov. Hur kan vi få våra hästar att prestera hållbart och långsiktigt och hur kan vi undvika skador och oönskade beteenden?

Jag erbjuder föreläsningar och kurser efter behov och önskemål. Vad ska det vara för innehåll? Hur länge? Ska det vara fördelat på fler tillfällen eller kanske en work shop där vi kan kombinera teori och praktik?

Jag sätter ihop föreläsningar och kurser efter önskemål och nedan hittar du några förslag på vad en föreläsning kan innehålla. Kontakta mig för prisförslag.

Förslag på kursinnehåll

Hästens etologi

Vad har du för användning av etologi i vardagen med din häst? Hästens grundläggande etologi, dess beteendebehov samt vikten av att hästen får utlopp för sina naturliga beteenden och hur vi kan tillgodose dessa. Hur vanligt är det med beteendestörningar hos häst och hur kan vi förebygga dessa?  Vipratar också om hästens inlärning och hur vi kan använda oss av dessa för att bli bättre ryttare och i vårt sätt att träna våra hästar.

Hästens hållbarhet

Hur påverkar vår träning och hållning våra hästars hållbarhet? Hur är hästen uppbyggd och hur påverkar individuella variationer i form av benställning m.m. och fysiologiska skillnader mellan raser? Hur ska vi tänka när vi tränar en ung respektive vuxen häst? Vad kan felaktig träning få för konsekvenser och vad kan jag som ägare/ryttare göra för att förhindra skador genom träning, stretching etc.

Skicka era önskemål så tar vi fram ett koncept som passar just er.

Baskunskap häst

En övergripande föreläsning som tar upp lite om det mesta. Vi berör allt ifrån hästens dagliga behov, dess exteriör och beteenden, vad man ska tänka på vid tillpassning av utrustning och vilka problem som kan uppstå när utrusningen inte passar. Vi tittar även på de vanligaste sjukdomarna och skadorna. Nivån och innehållet anpassas efter gren och tidigare kunskaper hos deltagarna.

Boka utbildning

Jag erbjuder formsydda utbildningar med inriktning på häst.

Du kan kontakta mig via formuläret eller över telefon/e-post.

E-post: info@equiopatjohanna.se
Telefon: 070-526 15 16

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din e-post (obligatorisk)

    Telefon:

    Ditt meddelande